20/8/15
...πως αλλάζουν έτσι τα απογεύματα του αυγούστου...


Εύη Γκάλαβου


Σχόλια