ΡούχοΡούχο,
σε περιμένω
κάθε αυγή,
αφόρετο.εύη γκάλαβουαφιερωμένο ββ

Σχόλια