ΆτιτλοΕίχαμε πει
θα κάναμε πολλά,
πετύχαμε το πιο εύκολο,
χωρίσαμεΕύη Γκάλαβου

Σχόλια