Σαν χτες




Σαν χτες μου φαίνεται
στα ψέμματα πως παίζαμε


Εύη Γκάλαβου




Σχόλια