Σαν χτες
Σαν χτες μου φαίνεται
στα ψέμματα πως παίζαμε


Εύη Γκάλαβου
Σχόλια