Εγκ- ατάλειψη.


...η εγκατάλειψη κλείνει μέσα της τη δική της ομορφιά...
ε.γκ 

30 Ιανουαρίου 2015


Σχόλια