Αιώνιος Θησαυρός.
Καλοκαίρι
είπες θα ρθεις
με γεμάτη 
αγκαλιά.
Και ήρθες
με ένα στολίδι
-ποτήρι -
και αυτό
ξύλινο
να μεταλάβω
την ουσία 
της ηδονής.
Αδιάφορο 
μοιάζει έξω
μέσα 
όλος ο θησαυρός.

Γκάλαβου Εύη
Σχόλια