Και άλλο(ς) πόλεμος.
Πώς να αντικρίσω τα άδεια μάτια;
Πώς να γεμίσω τα κενά όνειρα;
Κοίτα μικρό μου, ο πόλεμος, τελείωσε!
Σχόλια